Produkty do wymiany prosimy wysyłać na adres:

Tekstylia i Piksele – Sportowe Stroje, ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 9.01, 90-057 Łódź


Klient konsument:

Klient konsument sklepu wyprzedazodziezy.pl ma prawo wymienić zakupione produkty w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do wymiany wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient konsument wszedł w posiadanie produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta konsumenta weszła w posiadanie produktów, czyli od dnia dostarczenia produktów pod wskazany w zamówieniu adres. W przypadku dostarczenia wielu produktów osobno termin do wymiany wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia ostatniego zamówionego produktu.

Aby skorzystać z prawa wymiany, klient konsument musi poinformować sklep wyprzedazodziezy.pl o swojej decyzji o wymianie w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: bok@wyprzedazodziezy.pl lub pocztą na adres: Tekstylia i Piksele – Sportowe Stroje, ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 9.01, 90-057 Łódź).

Aby zachować termin do wymiany, wystarczy, aby klient konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do wymiany przed upływem terminu do wymiany.

Wymieniane produkty należy odesłać na adres: Tekstylia i Piksele – Sportowe Stroje, ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 9.01, 90-057 Łódź, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient konsument poinformował sklep wyprzedazodziezy.pl o wymianie. Termin jest zachowany, jeżeli klient konsument odeśle wymieniane produkty przed upływem terminu 14 dni. Do paczki z produktami do wymiany musi być dołączona informacja na co produkty mają być wymienione.

Klient konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty odesłania wymienianych produktów do sklepu wyprzedazodziezy.pl.

Klient konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości wymienianych produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.

Po otrzymaniu przesyłki z produktami do wymiany, sklep wyprzedazodziezy.pl wyśle wymienione produkty do klienta konsumenta na swój koszt.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Tu można przeczytać nasz REGULAMIN (pkt IV).


Klient niebędący konsumentem:

Produkty kupione w Sklepie przez Klienta niebędącego konsumentem mogą być wymienione jedynie po uprzednim mailowym uzgodnieniu warunków wymiany. Odesłanie produktów do wymiany odbywa się zawsze na koszt Klienta. Produkty do wymiany muszą być odesłane najpóźniej do 5 dnia roboczego licząc od dnia otrzymania tych produktów przez Klienta niebędącego konsumentem. Sklep przyjmie zwrot tylko produktów odesłanych w nienaruszonym stanie i w oryginalnych opakowaniach (o ile produkty posiadały indywidualne opakowania). Sklep pobiera opłatę manipulacyjną za zwrot towarów w wysokości 25% wartości zwracanego towaru. Powyższe klauzule dotyczące Klienta niebędącego konsumentem nie naruszają uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady produktów.

W przypadku zamówień hurtowych sugerujemy wykonywanie zakupów testowych pozwalających sprawdzić odcienie kolorów i wymiary produktów. Informacje o wymiarach podane są na stronach produktów.


Zdobienie produktów:

Zdobienie zamówionych produktów jest możliwe po mailowym potwierdzeniu przyjęcia przez sklep wyprzedazodziezy.pl zlecenia wykonania usługi zdobienia produktów według specyfikacji Klienta konsumenta lub Klienta niebędącego konsumentem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez sklep wyprzedazodziezy.pl usługi zdobienia zamówionych produktów.